งานปัก

Promotion ฟรีค่าบล็อคเมื่อผลิต 100 ตัวขึ้นไป จากปกติ 300 ขึ้นไป

ตำแหน่ง อกซ้าย หรือ อกขวา (ขนาด 3" x 3") กลางหลัง (ขนาด 10" x 5")
ปักธรรมดา 10-15 บาท 20-40 บาท
รองโฟม 15-25 บาท 30-50 บาท
แปะผ้า, รองผ้า 25-35 บาท 30-50 บาท

- รับปัก 60 ตัวขึ้นไป
- สามารถเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนลูกค้าสั่งผลิต
- สามารถส่งลาย พร้อมแจ้งขนาดที่ต้องการนอกเหนือจากด้านบนมาให้ประเมินราคาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- งานปักสามารถผสมกับงานสกรีนได้

- รับปัก 60 ตัวขึ้นไป
- สามารถเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนลูกค้าสั่งผลิต
- สามารถส่งลาย พร้อมแจ้งขนาดที่ต้องการนอกเหนือจากด้านบนมาให้ ประเมินราคาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- งานปักสามารถผสมกับงานสกรีนได้